2017./2018.māc.gada ziņojumi.

Ansamblī        “Rasa”    jaunas dalīnbieces    NETIEK    UZŅEMTAS

 

 

 

Advertisements