Ansambļa “Rasa” mēģinājumi notiks –  2x nedēļā

2016./2017.māc.g. Mēģinājuma laiki

                            Trešdienās 15:00-16:30  SĀKUMSKOLĀ (lielajā zālē)

Piedalīšanās koncertos un konkursos

Līdzdalība ansambļa aktivitātēs.

Jūsu bērnam nākot un dziedot mūsu ansamblī:

  • parādīsies jauni draugi un paziņas;
  • tiks mācītas, attīstītas, pilnveidotas visas vokālās tehnikas iemaņas – balss diapazona paplašināšana, balss kontroles attīstīšana u.c.;
  • ar fiziskiem vingrojumiem tiks nostiprināta vēdera muskulatūra, kas ir ļoti svarīgs faktors, pareizās elpas izmantošanai, kā arī labskanīgas balss veidošanai;
  • tiks paplašināts redzesloks – būs iespēja piedalīties koncertos, konkursos, līdz ar to pazudīs bailes uzstāties publikas priekšā;
  • veidosies atbildības sajūta, patstāvība;
  • būs likumsakarību izpratne (ka, regulāru, kvalitatīvu mēģinājumu rezultātā rodas skaists un kvalitatīvs priekšnesums);
  • nostiprināsies pārliecība, ka pašaizliedzīgs darbs ar sevi dod iespēju kļūt par skatuves mākslinieku nākotnē, vai arī iespēju izmantot iegūtās zināšanas karjeras veidošanā citā radošā profesijā;
  • atšķirībā no kora, ansamblī būs iespēja attīstīt savu individualitāti – dziedāt solo, iekļauties kopējā vokālā ansamblī, kā arī „ielikt skatuves tēlā” savu fantāziju veidojot horeogrāfiju, lai skatuves kustībā atšķirtos no pārējiem.
Advertisements