2015.gada 28.martā Ķekavas vidusskolā notika
Ķekavas novada Iedzīvotāju forums. Iedzīvotāju forumu organizēja biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”, to finansēja Borisa un Ināras Teterevu fonds, atbalstīja Ķekavas novada dome un SEB banka.
 

Forumā piedalījās aptuveni 130 Ķekavas novada iedzīvotāji no visām novada administratīvajām teritorijām, tajā skaitā novada uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunieši, seniori un Ķekavas novada pašvaldības darbinieki. Foruma dalībnieki dienas garumā septiņās darba grupās – uzņēmējdarbības attīstība; kultūra, izglītība, mūžizglītība; sports un atpūta; sociālā sfēra; infrastruktūra, satiksme; vide, mājoklis, drošība; iespējas jauniešiem – noteica problēmas, dalījās idejās un meklēja risinājumus.

Šobrīd notiek darbs pie ierosinājumu un ideju apkopojuma, kas drīzumā tiks publicēts www.kekavasnovads.lv.  Datu apkopojums tiks nodots Ķekavas novada pašvaldībā Attīstības programmas aktualizācijai, kā arī tos izmantos biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” jaunā plānošanas perioda stratēģijas izstrādei. Pēc Iedzīvotāju foruma rezultātu apkopojuma strādāsim pie Ķekavas novada fonda izveides.

Pārmaiņas mūsu sabiedrībā un jauni projekti pēc foruma lielā mērā būs atkarīgi no mums pašiem. Ja būs cilvēki, kuri gribēs idejas īstenot, tad risinājumu kopīgi ar Ķekavas novada fondu atradīsim. Priecē fakts, ka jau foruma laikā daži dalībnieki atrada domubiedrus un jau nākamajā nedēļā turpinās darbu, lai īstenotu savas idejas.

Liels paldies Ķekavas novada uzņēmējiem – SIA „Svani un partneri”, Jānim Žaunam,  konditorejai „Kas par kūkām”, Ģirtam Strautmanim, Raimondam Ricelam, Armandam Miķelsonam, Mārim Loginam un IK „Snigol”; Anitai Millerei un Jāzepam Čapovskim, SIA „Flourishing”, viesu namam „Svelmes”, SIA „Aniva” par radīto iespēju  foruma dalībniekiem iepazīties un nobaudīt Ķekavas novada uzņēmēju ražojumus.

Šajā forumā tika uzaicināti uzstāties Ķekavas jauktais koris “Mozaīka” un Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis “Rasa” (vad. Dace Bula)

551a43f48a55-7c058cff-ac6f-4937-8ace-dd488947b6d6

551a44b7b307-17762dba-b668-4baf-a78a-333dc313af22

551a44c56563-bc7e009f-91e0-4b4d-a01d-335cc8a6bf40

551a44d14268-13f9d6ec-260c-4899-a619-1bee7038de1d

Advertisements