Latvijas 96.gadadienas pasākumi

14.novembrī skolā notika Latvijas valsts proklamēšanas dienai svinīgais pasākums veltīts valsts svētkiem, kurā uzstājās skatuves runas pulciņa dalībnieki skolotājas Silvijas Zītares vadībā, skolas ansamblis “Rasa”, skolotājas Daces Bulas vadībā un skolas koris skolotājas Ingas Lagzdiņas vadībā.

18.novmbra svinīgs pasākums

Mūsu jaunā gada ansambļa “Rasa” sastāva pirmā uzstāšanās.

Advertisements