Konkurss “Balsis-2012”

Vokālais ansamblis „Rasa” gūst savus pirmos panākumus
konkursā “Balsis-2012”!
Dziedāšana mūsu sirdīs, mūsu prātus attur no ļauna un skubina uz labām,
krietnām domām; jauka dziedāšana der cilvēkiem par dzīva prieka avotu.
(Kronvalds)
Mūzika ir viena no svarīgākajām cilvēka dzīves sastāvdaļām – tā uzrunā dvēseliskā līmenī, spēj uzmundrināt vai nomierināt. Bērnu un jauniešu iesaistīšanās interešu izglītības programmās un valsts nozīmes pasākumos veicina viņu radošo un intelektuālo spēju, pašizteiksmes un talantu izkopšanu un pašattīstību. Dziedāšana un muzicēšana rada prieku, atraisa emocijas, tas ir labākais veids, kā attīstīt un izteikt sevi, kā iepriecināt citus.
Sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, vispārējās un interešu izglītības iestādēm tiek organizēti un īstenoti tādi pasākumi mazajiem mūzikas kolektīviem kā vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kuru mērķis ir attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanu. Mūsu visu pienākums un uzdevums ir saglabāt un uzturēt dzīvu to darbīgumu un garīgo enerģiju gatavojoties šim konkursam. Man, kā ansambļa vadītājai ir gandarījums un prieks par dziedāt, muzicēt un darboties gribošiem un varošiem jauniešiem.
Šogad šajā konkursā sevi pārliecinoši pieteica tikai janvārī izveidotais Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis „Rasa”, I kārtā iegūstot II pakāpes (37, 33 p.) diplomu. Gribu pateikt paldies ansambļa dalībniecēm (Katei, Kristīnei, Martai, Inesei, Elīzai, Eleonorai, Beātei M., Signijai, Annijai, Ievai, Sintijai, Beātei B.), skolas vadībai un kolektīvam, kā arī vecākiem par sapratni un atbalstu!
Gaidīsim un priecēsim jūs ar savām dziesmās un pozitīvo enerģiju turpmākajos mūsu ansambļa uzstāšanās koncertos.
Ansambļa „Rasa” vadītāja Dace Bula
2012.g.
Advertisements