Konkurss “Balsis-2013”
1.kārta
Ķekavas vidusskolas vokālajam ansamblim „Rasa ” ļoti veiksmīgi aizvadīta konkursa “Balsis” pirmā kārta (2013.g.)

26. februārī, Salaspils Kultūras namā „Rīgava” notika Salaspils, Ķekavas un Olaines novadu izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 1.kārta. Tajā dalību ņēma 18 vokālie ansambļi, trijās vecuma grupās.

Konkursa mērķis ir, stiprināt bērnos un jauniešos nacionālo identitāti, popularizēt tradīcijas, padziļināt viņu zināšanas par latviešu tautas dziesmām ar tematiku “Mana dzimtā zeme, sēta, māja, ģimene” un sekmēt vokālo ansambļu repertuāra apguvi, kā arī attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas.

Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis „Rasa” šajā konkursā ieguva 1. pakāpi un ceļazīmi uz 2. kārtu, kas norisināsies vēsturiskajā novadā – Jelgavā 8.martā, savukārt 3. kārta, kas būs fināla konkurss, notiks 27. aprīlī Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Rīgā. Uz fināla konkursu vērtēšanas komisija izvirzīs labākos vokālos ansambļus, kuri 2. kārtā saņems 1. pakāpes augstāko punktu skaitu.

Īpašu paldies gribu teikt ansambļa dalībniecei Ķekavas vidusskolas 10.klases skolniecei Elīzai Ellai Dumpei, par izcilu latviešu tautasdziesmas „Meita gāja uz avotu” apdari, kuru mēs kā pirmatskaņojumu izpildījām šajā konkursā. Mīļš paldies katrai no ansambļa dalībniecei Eleonorai Matulei, Elīzai Ellai Dumpei, Evitai Kalniņai, Katei Damaltei, Katrīnei Žukai, Dagmārai Martai Alksnītei, Signijai Gūtmanei un Beātei Dūdumai, kā arī meiteņu mīļajiem vecākiem un skolas vadībai un skolotājiem, kuri vienmēr ir bijuši mūsu lielākais atbalsts.

Ķekavas vidusskolas vokālā ansambļa „Rasa” vadītāja,

Ķekavas vidusskolas ansamblis „Rasa” iegūst 1. pakāpes diplomu vokālās mūzikas konkursā “Balsis-2013”

2.kārta

20.03.2013 | Dace Bula (ex Toločko)
First_page_tttttt

8.martā Jelgavas 4. vidusskolā  sākās  Zemgales kultūrvēsturiskā novada vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2013” 2.kārta. Konkursā pulcējās  25. labākie vokālie ansambļi no Jūrmalas, Ozolnieku, Bauskas, Jelgavas, Babītes, Neretas, Lielvārdes, Majoru, Aizkraukles, Skrīveru, Tukuma, Dobeles, Mārupes, Aizupes, Olaines, Engures un Ķekavas novadiem.

Šāds konkurss  notiek  jau  kopš  2007.gada, mudinot  Latvijas bērnus un jauniešus ar skanīgākajām balsīm  attīstīt  un veicināt  interesi dziedāt vokālajos ansambļos, duetos un trio. Obligāts nosacījums konkursā ir dziedāt latviešu tautas dziesmu a cappella.

Vokālie ansambļi konkursā uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas un pavadījumam izmantojot tikai akustisko mūzikas instrumentu. Konkurss notiek trīs kārtās.

9.-12.klašu grupā Ķekavas novadu pārstāvēja Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis „Rasa”. Konkursantu sniegumu izvērtēja  profesionāla un kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija  diriģents, pedagogs, tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists Jānis Grigalis, mūzikas pedagoģe, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas metodiķe un lektore Irēna Nelsone, mūzikas pedagoģe, vokālās grupas „Anima Solla” mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa un Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite.

Ansambļa „Rasa” sniegumu žūrija novērtēja ar I pakāpes diplomu. Šajā 2. kārtā ansamblis ieguva augstāku vērtējumu, nekā 1. kārtā, par ko mums ir liels prieks un gandarījums. Par augsto sasniegumu paldies  ansambļa dziedātājām:  Eleonorai Matulei, Elīzai Ellai Dumpei, Evitai Kalniņai, Martai Jākobsonei, Dagmārai Martai Alksnītei, Katrīnei Žukai, Katei Damaltei, Signijai Gūtmanei un Beātei Dūdumai. Paldies arī vecākiem par īkšķu turēšanu. Paldies skolotājiem, Īrisai Gailei, Vitai Timermanei, Dainai Marijai Zozuļai, skolas vadībai un skolotājiem par palīdzību un  atbalstu!

Gribētu citēt ansambļa dalībnieces Eleonoras Matules teikto, pēc konkursa : „Mums iespēju gūt tik augstu vērtējumu  sniedz ieguldītais darbs, skolotājas neizsmeļamais atbalsts, motivēšana un pats galvenais-saliedētība, ģimeniskums un draudzība, kas valda mūsu kolektīvā  un kliedē uztraukumu”.

Vai mums būs ceļazīme arī uz 3.kārtu? Par to mums paziņos 5.aprīlī, bet nezinot rezultātus, mēs t Ja  vēlaties dzirdēt ansambļa „Rasa” sniegumu klātienē, kā arī citus  Ķekavas novada bērnu vokālos ansamblīšus un deju kolektīvus, aicinu Jūs uz lielisku koncertu „Lieldienu šūpolēs Ķekavā”, kurš norisināsies 23. 03. 2013. plkst. 14.00 Ķekavas kultūras namā.

Ansambļa vadītāja, vokālais pedagogs, mag.paed.

Dace Bula

Advertisements