Raksta autore: ansambļa “Rasa” vadītāja Dace Bula

Tautas mūzikas koncerts “Lai balstiņas tālu skan”, notika Dziesmu svētku ietvaros 8.jūlijā pl18:00 koncertzālē “Rīga” . Koncerts tika veidots ar caurviju principu, ko sasaista vadītāju un solistu dziedājumi. Vadītāji veido balsis. Priekšnesumi – atbalsis. Balsis ir skanošs vārds. Skaņu valoda nāk no tautas. Tauta dzied.

Sekmējot tautas kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu un saglabāšanu, koncerta programma saturiski tiks veidota ar latviešu tautas dziesmām, apdarēm, rosinot katram novadam izcelt sev raksturīgo, apvienojot to ar mūsdienīgo. Ansamblis “Rasa” izpildīja latviešu tautasdziesmu Madaras Kalniņas apdarē “Āvu, āvu baltas kājas”.

 Speciāli šim koncertam tapis komponista Valda Zilvera jaundarbs – četrdaļīgs cikls ar tautas dziesmu vārdiem „danco, danco tu, saulīte!”.Tas ir kopdarbs visiem tautas mūzikas koncerta dalībniekiem:

  1. Daļa „saulīt, mana māmuliņa”
  2. Daļa „met, dieviņi, zelta krustu”
  3. Daļa „aizej, lietiņ” / „danco, danco, tu, saulīte”
  4. Daļa „tec, laimiņa, tu pa priekšu”

Koncerts bija ļoti skaists, pozitīvām emocijām piepildīts!  Gandarījums bija par to, ka pēc finālkonkursa žurija mūsu ķekavas vidusskolas ansamblim “Rasa” deva iespēju ar savu horeogrāfiju parādīties kopkora priekšā un noslēgt šo skaisto koncertu! Tās bija neaprakstāmas sajūtas, ko varēja redzēt meiteņu acīs, caur kurām varēja pamanīt arī prieka asariņu par paveikto.

Gribu lielu paldies pateikt projekta vadītājai Antrai Strikaitei, māklimnieciskajam vadītājam Jānim Grigalim, režisorei Ingai Cipei un fantastiskajiem balsu īpašniekiem un koncerta vadītājiem Jolantai Strikaitei un Jānim Strazdiņam!  rasa vvvv rasavvv rasa vvvvv rasa v

Advertisements