Konkurss notika trīs kārtās.

1.kārta notika Salaspilī (Starpnovadu)

2. kārta notika Zaļeniekos, Jelgavas nov. (Zemgales reģ.)

Vokālā ansambļa „Rasa” panākumi konkursā „Balsis – 2015″

Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis „Rasa” nu jau ceturto gadu startē vokālās mūzikas konkursā „Balsis”. Konkursa mērķi ir:

  1. 1) gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apzināt un veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu kolektīvu radošo darbību, izaugsmi un attīstību,
  2. 2) attīstīt mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā, nodrošinot viņiem iespējas uzstāties, pilnveidojot skatuvisko pieredzi,
  3. 3) padziļināt bērnu un jauniešu zināšanas par latviešu tautas dziesmām un sekmēt tautas kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu un saglabāšanu, apgūstot jaunu, mākslinieciski augstvērtīgu un radošu vokālo ansambļu repertuāru,
  4. 4) veicināt bērnu un jauniešu interesi dziedāt vokālajos ansambļos un izvērtēt mazo mūzikas kolektīvu sniegumus.

Šis ir pirmais gads, kad konkursā ansamblis „Rasa” saņem tik augstu novērtējumu, 1. un 2. kārtā iegūstot Augstākās pakāpes diplomu. Pirmā kārta notika Salaspilī, kur  sacentās Olaines, Ikšķiles, Salaspils, Ķekavas novadi. Otrajā – vēsturiskā novada – kārtā piedalījās: Aizkraukles, Jūrmalas, Ķeguma, Babītes, Pļaviņu, Mārupes, Ikšķiles, Tukuma novada labākie ansambļi, kuri pirmajā kārtā ieguva augstāko punktu skaitu. Man kā vadītājai tas bija ļoti liels gandarījums.

Šogad ansambļa sastāvs tika veidots gandrīz no jauna un pašlaik ansambļa sastāvā ir dalībnieces no 2. līdz 12. klasei. Tas bija liels izaicinājums, jo, kā zināms, bērniem šajā vecumā ir ļoti atšķirīgi balss tembri, ko arī mēģināju izlīdzināt. Tas izdevās!

Ikviens kolektīva vadītājs zina, ka dziesmu var „iznest”, ne tikai to tehniski izstrādājot, bet ļoti lielu uzmanību nepieciešams veltīt mākslinieciskajam sniegumam, kura daļa ir arī vizuālais izskats un noformējums. Tāpēc liels paldies jāsaka ansambļa dziedātāju vecākiem, kuri finansiāli nodrošināja meiteņu  skaistos, izcilos tērpus, kuru dizainere ir Sarmīte Borskoviča.  Abās konkursa kārtās pie meiteņu frizūrām strādāja Elīzas mamma Sandra Dumpe, par ko viņai  sirsnīgs paldies!

Gribu teikt paldies arī skolotājiem, kuri atbalstīja meitenes, palīdzēja ar padomu un savām zināšanām – Ķekavas mūzikas skolas skolotājai Daigai Rozentālei, kura palīdzēja sagatavot mūsu ansambļa vijolnieces Beāti un Reinu, lai dziesma, kuru izvēlējāmies, izskanētu ļoti skaisti, kā arī Ķekavas vidusskolas vadībai par sarūpēto transportu, lai mēs varētu nokļūt  konkursa norises vietās. Speciāli mūsu ansamblim jaunā, daudzsološā komponiste Madara Kalniņa (viņa  arī mūsu ansambļa koncertmeistare konkursā) uzrakstīja ļoti skaistu, bet grūtu, četrbalsīgu latviešu tautas dziesmas apdari „Āvu, āvu, baltas kājas”, kuras pirmatskaņojums konkursā izdevās godam!

Mēs visas – skolotāja un ansambļa meitenes – esam ļoti gandarītas par paveikto! Lielu paldies gribu teikt savām jaukajām, sirsnīgajām, mūziku un dziesmu mīlošajām ansambļa „Rasa” meitenēm: Laurai Elīzai Strautniecei, Beātei Bulai, Juritai Stikānei, Elīnai Zelmenei, Montai Miškinai, Reinai Fingerei, Alisei Līvai Jansonei, Montai Kārkliņai, Justīnei Krūzei, Katei Damaltei un Elīzai Ellai Dumpei un viņu vecākiem!

Līdz 1.aprīlim gaidīsim žūrijas lēmumu par piedalīšanos nākamajā – trešajā – kārtā.  Turam īkšķus, lai mums izdodas!

Ansambļa mākslinieciskā vadītāja Dace Bula

3.kārta- finālkonkurss notika Rīgā (Latvijas mērogā)

Ķekavas vidusskolas ansamblis “Rasa” ceļā uz Dziesmu svētkiem

Ar Augstākās pakāpes diplomu, godam nopelnītā ceļazīme Ķekavas vidusskolas ansamblim “Rasa” uz Dziesmu un deju svētkiem, finišējot Vokālās mūzikas finālkonkursā “Balsis – 2015”.Ar lielu prieku un gandarījumu, varu paziņot, ka Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis “Rasa” piedaloties konkursa “Balsis-2015” visās trijās kārtās ieguva Augstākās pakāpes diplomu, kā arī iespēju piedalīties un dziedāt  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas mūzikas  koncertā “Lai balstiņas tālu skan”, kurš notiks šī gada 8.jūlijā pl.18:00, koncertzālē “Rīga” .

Jau kopš februāra, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām vēsturiskajos novados organizēja vokālās mūzikas konkursa “Balsis -2015” skates.

Pirmajā atlases kārtā visā Latvijā savu sniegumu rādīja vairāk nekā 1200 ansambļu un vokālo grupu dziedātāji. Uz 2 kārtu tika izvirzīti 123 ansambļi, bet Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu fināla konkursam „Balsis 2015” 2015. gada 9. maijā, Rīgas bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” – izvirzīti 23 kolektīvi, kuri saņēmuši Augstākās pakāpes vērtējumu 2. kārtas konkursos vēsturiskajos novados.

Divās atlases kārtās tiesības uzstāties “Balsis 2015” finālā izcīnīja Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis “Rasa”  – Laura Elīza Strautniece, Beāte Bula, Monta Miškina, Elīna Zelmene, Jurita Stikāne, Reina Fingere, Alise Līva Jansone, Monta Kārkliņa, Justīne Krūze, Kate Damalte, Elīza Ella Dumpe.

Fināla konkursā – dalībniekiem bija jādzied trīs dziesmas: latviešu tautas dziesma a cappella unisonā, a cappella dziesma no 2. kārtas konkursa repertuāra, viena daļa no Valda Zilvera jaundarba (rakstīta speciāli XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem) – četrdaļīgā cikla ar tautas dziesmu vārdiem “Danco, danco tu, saulīte”, kura tika izlozēta piecas dienas pirms fināla konkursa.

Konkursu vērtēja kompetenta žūrija: Jānis Grigalis – diriģents, pedagogs, tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists, Irēna Nelsone – mūzikas pedagoģe, Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metodiķe un lektore, Mārīte Puriņa – mūzikas pedagoģe, Lielvārdes mūzikas skolas direktore, vokālās grupas “Anima Solla” vadītāja, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas eksperte, Jolanta Strikaite – mūzikas pedagoģe, dziedātāja, Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālās nodaļas maģistrantūras studente un Nora Vītiņa, vokālās grupas “Latvian Voices” dziedātāja.

Visi ansambļi un vokālās grupas bija sagatavojuši ļoti augstvērtīgus priekšnesumus, tādēļ konkurence bija ļoti sīva un rezultātus kā sportā izšķīra punktu simtdaļas.

Savā vidējā vecuma A grupā Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis “Rasa” ieguva Augstāko pakāpi, saņemot 45,63 punktus. Es, kā ansambļa “Rasa” vadītāja un vokālais pedagogs,  LEPOJOS ar savām ansambļa meitenēm, jo nevienam nav noslēpums, ka tik augstus rezultātus nevar iegūt viens pats skolotājs. Tas ir ļoti liels katras meitenes individuāli ieguldītais darbs, atsaucība, regulārs mēģinājumu apmeklējums, draudzīgs kolektīvs, atsaucīgi un saprotoši vecāki. Tās bija brīvdienās pavadītās daudzās stundas, gan vokālo iemaņu attīstīšanā, gan kopā domājot un veidojot horeogrāfiju. Tās bija asaras, satraukumi, ja kaut kas neizdevās, kā gribētos.  Es sev šogad izvirzīju ļoti augstus mēŗķus, izmēģinot ieviest jauninājumu, ansambļa sastāvā apvienot dažāda vecuma grupas (no 2.-12.kl.) un dažādu balsu tembru apvienojumu. Es ticēju, ka izdosies, un tā arī notika!!!. Man par to ir ļoti liels gandarījums un prieks! Gibu pateikt lielu paldies tērpu dizainerei Sarmītei Borskovičai, kura mums modelēja un uzšuva fantastiku tērpu komplektu, kuru var pārveidot 5 dažādos variantos.  Mūsu ansambļa tērpi tik ļoti iepatikās citiem ansambļiem, ka mēs tikām konkursos gan filmētas, gan fotogrāfētas, gan uzklausījām ļoti daudz komplimentu. Un vēl, paldies vēlot teikt fantastiskajai koncertmeistarei Madarai Kalniņai, kura bija ne tikai mūsu koncertmeistare, bet kura arī speciāli šim konkursam, ar veltījumu mūsu ansamblim uzrakstīja apdari latviešu tautasdziesmai “Āvu, āvu baltas kājas”, kura guva augstu novērtējumu, kā rezultātā mēs šo dziesmu  izpildīsim Tautas mūzikas koncertā.  Paldies visiem, visiem, kas turēja īkšķus, kas ticēja mums un atbalstīja!

Es ceru, ka ar ansambļa “Rasa”  meitenēm lepojas ne tikai mūsu Ķekavas vidusskola,  bet arī Ķekavas novads, jo meitenes pirmo reizi novada vēsturē  ir izcīnījušas tik augstus rezultātus ! Kora dziedāšana un tautas deja jau izsenis ir  kā   pamatvērtība mūsu Dziesmu un deju svētkos, un pamazām arī ansambļu kustība ieņem nozīmīgu vietu šajos svētkos! Lai mums visiem skaisti, skanīgi un emocijām piepildīti svētki!

Dace Bula
Ķekavas vidusskolas vokālā ansambļa “Rasa” vadītāja
25.05.2015.

Advertisements